Senin, 21 April 2014

ABBAS Radhiallahu Anhu

Mu'awiyah bertanya lagi kepada Ibnu Abbas Radhiallahu Anhu, "Bagaimana pendapatmu mengenai Abbas?"

Jawab Ibnu Abbas, "Allah merahmati Abu Fadhl. Demi Allah, Ia adlah seorang yang berasal dari ushul yang sama dengan rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam (Saudara kandung Abdullah ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam), penyejuk mata shafiyullah (Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam), pelindung seluruh kaum, penghulu semua paman Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam, seorang yang berpandangan luas dalam semua urusan dan mempertimbangkan semua akibat. Ia telah dihiasi dengan ilmu, tiada tandingan untuknya dari segi kelebihan-kelebihan yang dimilikinya, tiada keturunan yang dapat menandingi kemuliaan keturunannya apabila ia disebu-sebut. Bagaimana tidak? ia telah dididik semulia-mulia orang quraisy di dalam siyasah yaitu Abdul Muthalib dan orang yang dibangga-banggakan dikalangan mereka apabila berjalan atau menaiki kendaraan."

Al Haitsami berkata (9/160): Ath Thabarani telah meriwayatkannya, dan ia berkata, "Di dalam sanadnya ada orang yang tidak aku ketahui."

0 Comments: