Minggu, 20 April 2014

ALI bin ABI THALIB Radhiallahu Anhu

Mu'awiyah bertanya, "Bagaimana pendapatmu mengenai Ali bin Abi Thalib Radhiallahu Anhu?"

Ibnu Abbas menjawab, "Semoga Allah merahmati Abu al Hasan. Demi Allah sesungguhnya ia adalah bendera dan tanda hidayah, tempat berlindung ketakwaan, tempat akal, gunung kebajikan, cahaya yang menerangi menerangi kegelapan malam, seorang da'i yang menyeru kepada jalan lurus yang mulia, mengetahui kitab-kitab samawi yang terdahulu, selalu memberikan penjelasan dan nasehat, selalu menghubungkan diri dengan sebab-sebab hidayah, meninggalkan segala kejahatan dan kecelakaan, senantiasa berpaling dari jalan kebinasaan. Ia adalah sebaik-baik orang yang beriman dan bertakwa, penghulu dari orang yang berpakaian, ia adalah seutama-utama orang yang berhaji dan ber sa'i, ia adalah paling toleran dan adil, seorang ahli khutbah yang terbaik di dunia setelah para nabi dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam."

"Ia sempat mengerjakan shalat kedua arah kiblat. Adakah ahli tauhid yang dapat menyamainya? ia adalah suami dari wanita yang terbaik (Fatimah az Zahra) dan ayah dari dua cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam (Hasan dan Husain). Aku tidak pernah melihat orang sepertinya dan engkau juga tidak akan melihat orang seperti itu hingga hari kiamat. Oleh karena itu, barangsiapa melaknatnya, semoga dia mendapat laknat dari Allah dan seluruh hambanya hingga hari kiamat."


0 Comments: