Minggu, 20 April 2014

UMAR bin KHATHTHAB al Faruq Radhiallahu Anhu

Mu'awiyah pun berkata, "Bagaimana pendapatmu mengenai Umar bin al Khaththab?"

Ibnu Abbas menjawab, "Semoga Allah merahmati Abu Hafsh (Umar bin al Khaththab). Demi Allah, ia adalah pembela agama islam, tempat anak-anak yatim mengadu, tempat keimanan, tempat berlindung orang-orang lemah, markas orang-orang muslim, benteng bagi setiap makhluk, dan tempat meminta pertolongan. Ia selalu sabar dalam menegakkan hak-hak Allah dan mengharapkan ganjarannya, sehingga Allah menangkan agama-Nya, membuka banyak negara, nama Allah disebut disetiap pelosok wilayah, di sumber-sumber mata air, di bukit-bukit, di daerah pinggiran kota maupun di lembah-lembah dan tanah-tanah dataran, senantiasa bersikap bijak ketika perkataan yang keji dilontarkan kepadanya, senantiasa bersyukur kepada Allah baik dalam keadaan senang maupun susah, senantiasa mengingat Allah dalam setiap waktu dan keadaan. Semoga Allah menimpakan laknat kepada siapa saja yang membencinya hingga hari penyesalan (kiamat)."

0 Comments: