Minggu, 20 April 2014

ABU BAKAR ash Shiddiq Radhiallahu Anhu

Diriwayatkan dari Thabarani dari Rib'i bin Hirasi: Abdullah bin Abbas minta izin untuk masuk ke majelis Mu'awiyah Radhiallahu Anhu untuk menemuinya sedangkan ketika itu terdapat beberapa tokoh suku Quraisy disampingnya, dan Sa'id bin Ash duduk disebelah kanannya. Ketika melihat Ibnu Abbas berjalan menuju ke arahnya, Mu'awiyah berkata, "Hai Sa'id, demi Allah, aku akan bertanya kepada ibnu Abbas mengenai sebuah masalah yang ia tidak mengetahui jawabannya."

Maka Sa'id pun berkata kepadanya, "Orang seperti Ibnu Abbas bukanlah orang yang tidak mengetahui jawaban atas pertanyaanmu."

Setelah Ibnu Abbas duduk, ia bertanya kepada Ibnu Abbas, "Bagaimana pendapatmu mengenai Abu Bakar Radhiallahu Anhu?"

Jawab Ibnu Abbas, "Semoga Allah merahmati Abu Bakar. Demi Allah dia adalah seseorang yang suka membaca al Qur'an, sangat takut kepada Allah, jauh dari sikap berat sebelah, tidak pernah melakukan kekejian, senantiasa melarang perbuatan munkar, sangat memahami agamanya, selalu beribadah pada malam hari, shaum pada siang hari, menjauhkan diri dari keduniaan, sangat teguh dalam menegakkan keadilan untuk manusia, selalu mengajak kepada yang ma'ruf serta melakukannya, senantiasa bersyukur dalam berbagai keadaan, selalu mengingat Allah pada waktu pagi dan petang, selalu memaksa dirinya untuk melakukan kebaikan. ia mengungguli sahabat-sahabatnya dengan sifat wara', berpuas hati apa adanya (terhadap dunianya), zuhud, menjaga diri dari kemaksiatan, melakukan kebajikan dan berjaga-jaga (terhadap perbuatan yang dapat melanggar agamanya). Maka semoga Allah menimpakan laknatnya hingga hari kiamat kepada orang-orang yang mencacinya."

0 Comments: